Antwoord

Alle patiënten die minder dan 2 maanden geleden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn geweest, worden bij opname direct geïsoleerd verpleegd tot bekend is of zij MRSA hebben of niet. Het maakt niet uit om welk land het gaat en het maakt dus ook niet uit of de patiënt Nederlands is, of buitenlands.

Opmerkingen

De volgende patiënten dienen bij opname geïsoleerd verpleegd te worden:

  • Patiënten die minder dan 2 maanden geleden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd. Patiënten die korter dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis waren, maar zijn geopereerd of in het buitenland een drain of katheter kregen, of zijn geïntubeerd of huidlaesies hebben, of mogelijke infectiebronnen zoals abcessen of furunkels (steenpuisten).
  • Buitenlandse patiënten op de dialyse-afdeling (zogenaamde gastdialysanten).
  • Patiënten afkomstig uit een ander Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, van een afdeling of unit waar een MRSA-epidemie heerst, die nog niet onder controle is.
  • Patiënten die met een onverwachte MRSA-drager op een kamer hebben gelegen.
  • Patiënten die behandeld zijn voor aangetoond MRSA-dragerschap, maar waarvan de controlekweken nog niet bekend zijn.
  • Kinderen die geadopteerd worden, hebben een verhoogde kans op dragerschap, maar screening wordt alleen aanbevolen als deze kinderen een ziekte hebben die maakt dat zij moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of dat zij regelmatig de polikliniek moeten bezoeken. Het is van belang om zich in dit kader te realiseren dat MRSA-dragerschap geen ziekte op zich is.
  • Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt.

Bronnen

Voorbeelden

.