Antwoord

Conform de nieuwe wet Publieke Gezondheid worden ook clusters van MRSA-infecties buiten het ziekenhuis meldingsplichtig. Deze wet is op 1 december 2008 in werking getreden. 

MRSA-kolonisatie en MRSA-infectie ontstaan in het ziekenhuis zijn beide niet meldingsplichtig.

Opmerkingen

Meldingsplicht van een cluster van MRSA-infectie buiten het ziekenhuis geldt voor twee of meer personen met een door het laboratorium bevestigde MRSA-infectie:

  • Waarbij klinische verschijnselen aanwezig zijn, bijvoorbeeld een abces of luchtweginfectie, en
  • Waarbij de infectie buiten het ziekenhuis is ontstaan, en
  • Waarbij er aanwijzingen zijn voor een onderlinge besmetting of besmetting vanuit een gemeenschappelijke bron.

De instelling dient de GGD te informeren indien zich bij twee of meer personen in een groep binnen twee weken overeenkomstige huidafwijkingen voordoen.

Dit meldingscriterium kan in de praktijk tot verwarring leiden. Het doel is een wettelijk instrument te hebben voor de aanpak van uitbraken van infecties (niet dragerschap) buiten het ziekenhuis. "MRSA-kolonistatie" en "MRSA-infectie ontstaan in het ziekenhuis" zijn beiden daarom niet meldingsplichtig. Gewone MRSA-bestrijding in het ziekenhuis valt onder de verantwoordelijkheid van de hygiënist en arts-microbioloog en behoeft geen meldingsplicht.

.