Antwoord

Ja. U behoort tot de hoogste risicogroep en dient daarom als U MRSA heeft, altijd geïsoleerd verpleegd te worden bij opname in het ziekenhuis.

Opmerkingen

Als alle kweekuitslagen 3 keer, met elk een tussenpoos van 7 dagen, negatief zijn, mag u als patiënt als definitief negatief worden beschouwd en dan kunnen de isolatiemaatregelen worden opgeheven. Dit komt in de praktijk echter weinig voor omdat u dan minimaal drie weken in het ziekenhuis moet liggen. Bovendien mogen geen risicofactoren zoals wonden, abcessen, drains, katheters of antibioticagebruik aanwezig zijn.
.