Polikliniek, SEH en overig

Antwoord

 • Als de patiënt nog thuis is, moet deze thuis worden gescreend (kweken moeten dus thuis afgenomen worden).
 • Indien de kweken positief zijn, moet indien mogelijk de poliklinische zorg worden uitgesteld tot de patiënt MRSA-negatief is.
 • Als de poliklinische zorg niet kan worden uitgesteld, moet de patiënt op de polikliniek volgens het isolatieprotocol behandeld worden.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft een specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Er zijn verschillende situaties mogelijk.

Deze patiënt is nog steeds thuis en poliklinische zorg kan worden uitgesteld

 • Patiënt thuis screenen.

Indien de patiënt MRSA-positief blijkt te zijn, moet de poliklinische zorg worden uitgesteld tot de patiënt definitief negatief is na behandeling (3 keer alle kweken negatief met tussenpozen van 7 dagen)

Poliklinische zorg van deze patiënt kan niet worden uitgesteld

 • Poliklinische zorg volgens isolatieprotocol
 • Patiënt screenen

Deze patiënt is reeds zonder voorzorgsmaatregelen op polikliniekbezoek geweest

 • Beschouw deze situatie als een onverwachte MRSA-detectie!!! De microbioloog zal u vertellen hoe u moet handelen!

Poliklinische zorg

Poliklinische zorg volgens isolatieprotocol houdt het volgende in:

Algemeen

 • * De patiënt moet, indien mogelijk, aan het eind van het programma worden geplaatst.
 • * Maak goede afspraken over het tijdstip van brengen, zodat wachttijden vermeden worden.

Inrichting onderzoeks- of behandelkamer

 • Onderzoeks- of behandelkamer zoveel mogelijk ontruimen. Niet te verplaatsen materialen en apparatuur afdekken met OK-afdekmateriaal.
 • Zorg voor het benodigde "isolatiemateriaal" zoals disposable handschoenen, mutsen, mond-neus-maskers en schorten met korte mouwen (disposable of reusable).
 • Bekleding van onderzoeks- of behandeltafel of stoel controleren op de volgende punten:
  • Het moet vocht-ondoorlaatbaar zijn
  • Het moet met chloor afneembaar zijn
  • Het mag geen scheurtjes of gaatjes vertonen Personeel
 • Leg een contactlijst aan van alle medewerkers die bij het onderzoek of behandeling betrokken zijn.
 • Het aantal medewerkers bij het onderzoek of de behandeling zo klein mogelijk houden.
 • Medewerkers met huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) mogen geen MRSA positieve patiënt behandelen/verzorgen.

Bronnen

.

Antwoord

 • * Als de patiënt nog thuis is, moet deze thuis worden gescreend (kweken moeten dus thuis afgenomen worden).
 • * Indien de kweken positief zijn, moet indien mogelijk de poliklinische zorg worden uitgesteld tot de patiënt MRSA-negatief is.
 • * Als de poliklinische zorg niet kan worden uitgesteld, moet de patiënt op de polikliniek volgens het isolatieprotocol behandeld worden.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-richtlijnen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Er zijn verschillende situaties mogelijk.

Deze patiënt is nog steeds thuis en poliklinische zorg kan worden uitgesteld

 • Patiënt thuis screenen.

Indien de patiënt MRSA-positief blijkt te zijn, moet de poliklinische zorg worden uitgesteld tot de patiënt definitief negatief is na behandeling (3 keer alle kweken negatief met tussenpozen van 7 dagen)

Poliklinische zorg van deze patiënt kan niet worden uitgesteld:

 • Poliklinische zorg volgens isolatieprotocol
 • Patiënt screenen

Deze patiënt is reeds zonder voorzorgsmaatregelen op polikliniekbezoek geweest:

 • Beschouw deze situatie als een onverwachte MRSA-detectie!!! De microbioloog zal u vertellen hoe u moet handelen!

Poliklinische zorg volgens isolatieprotocol houdt het volgende in:

Algemeen

 • De patiënt moet, indien mogelijk, aan het eind van het programma worden geplaatst.
 • Maak goede afspraken over het tijdstip van brengen, zodat wachttijden vermeden worden.

Inrichting onderzoeks- of behandelkamer

 • Onderzoeks- of behandelkamer zoveel mogelijk ontruimen. Niet te verplaatsen materialen en apparatuur afdekken met OK-afdekmateriaal.
 • Zorg voor het benodigde "isolatiemateriaal" zoals disposable handschoenen, mutsen, mond-neus-maskers en schorten met korte mouwen (disposable of reusable).
 • Bekleding van onderzoeks- of behandeltafel of stoel controleren op de volgende punten:
  • Het moet vocht-ondoorlaatbaar zijn
  • Het moet met chloor afneembaar zijn
  • Het mag geen scheurtjes of gaatjes vertonen Personeel
 • Leg een contactlijst aan van alle medewerkers die bij het onderzoek of behandeling betrokken zijn.
 • Het aantal medewerkers bij het onderzoek of de behandeling zo klein mogelijk houden.
 • Medewerkers met huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) mogen geen MRSA positieve patiënt behandelen/verzorgen.

Bronnen

.

Antwoord

 • Als de patiënt nog thuis is, moet deze thuis worden gescreend (kweken moeten dus thuis afgenomen worden).
 • Indien de kweken positief zijn, moet indien mogelijk de poliklinische worden uitgesteld tot de patiënt MRSA-negatief is.
 • Als de poliklinische niet kan worden uitgesteld, moet de patiënt geïsoleerd behandeld worden in de polikliniek (zie hieronder) totdat de controlekweken minimaal drie keer negatief zijn, elk met een tussenpoos van 7 dagen.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Overnemende specialist in uw ziekenhuis informeert bij collega in aanbiedende zorginstelling naar eventuele MRSA problematiek.

 1. De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van de overname zelf een bekend MRSA probleem
  • Poliklinische zorg volgens isolatieprotocol
  • Poliklinische patiënt ondergaat een MRSA-screening
 2. De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van de overname geen MRSA probleem
  • Poliklinische zorg zonder extra voorzorgsmaatregelen

Poliklinische zorg volgens isolatieprotocol houdt het volgende in:

Algemeen

 • De patiënt moet, indien mogelijk, aan het eind van het programma worden geplaatst.
 • Maak goede afspraken over het tijdstip van brengen, zodat wachttijden vermeden worden.

Inrichting onderzoeks- of behandelkamer

 • Onderzoeks- of behandelkamer zoveel mogelijk ontruimen. Niet te verplaatsen materialen en apparatuur afdekken met OK-afdekmateriaal.
 • Zorg voor het benodigde "isolatiemateriaal" zoals disposable handschoenen, mutsen, mond-neus-maskers en schorten met korte mouwen (disposable of reusable).
 • Bekleding van onderzoeks- of behandeltafel of stoel controleren op de volgende punten:
  • Het moet vocht-ondoorlaatbaar zijn
  • Het moet met chloor afneembaar zijn
  • Het mag geen scheurtjes of gaatjes vertonen

Personeel

 • Leg een contactlijst aan van alle medewerkers die bij het onderzoek of behandeling betrokken zijn.
 • Het aantal medewerkers bij het onderzoek of de behandeling zo klein mogelijk houden.
 • Medewerkers met huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) mogen geen MRSA positieve patiënt behandelen/verzorgen. Neem bij eventuele vragen tijdig contact op met de hygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.

Antwoord

Er moeten maatregelen genomen worden, zowel voor, tijdens als nadat de MRSA-patiënt naar de spoedeisende hulp komt!

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Voor

Inrichting onderzoek- of behandelkamer

 • Onderzoeks- of behandelkamer zoveel als mogelijk is ontruimen.
 • Niet te verplaatsen materialen en apparatuur afdekken met OK-afdekmateriaal.
 • Matrasovertrek controleren op de volgende punten:
  • Het moet vochtondoorlaatbaar zijn
  • Het moet met chloor afneembaar zijn
  • Het mag geen scheurtjes of gaatjes vertonen
 • Zorg voor het benodigde “isolatiemateriaal” zoals disposable handschoenen, mutsen, mond/neusmaskers en schorten met korte mouwen (disposable of reusable).
 • Leg een contactlijst aan van alle medewerkers die bij het onderzoek en/of de behandeling aanwezig zijn.
 • Het aantal medewerkers bij het onderzoek of de behandeling zo klein mogelijk houden.
 • Medewerkers met huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) mogen geen MRSA-positieve patiënt verzorgen.

Tijdens

Betreden en verlaten van de onderzoeks- of behandelkamer

 • Als de patiënt arriveert wordt hij/zij direct naar de gereedstaande kamer gebracht.
 • Indien een witte overjas wordt gedragen, deze buiten de onderzoeks- of behandelkamer uitdoen.
 • Noteer uw naam, geboortedatum en functie op de contactlijst.
 • Voor het betreden van de kamer, ín de sluis beschermende kleding aantrekken in deze volgorde:
  1. Muts opzetten
  2. Mond/neusmasker voordoen
  3. Overschort aanstrekken
  4. Handschoenen aantrekken
  5. Bij behandelen van wonden extra handschoenen aantrekken
 • Bij het verlaten van de kamer, ín de sluis de beschermende kleding uittrekken in deze volgorde:
  1. Handschoenen uittrekken en in afvalemmer deponeren
  2. Overschort uitdoen
  3. Mond/neusmasker afdoen, in afvalemmer deponeren
  4. Mmuts afdoen, in afvalemmer deponeren
  5. Zichtbaar vuile handen en onderarmen eerst wassen en goed drogen
  6. Handen en onderarmen desinfecteren met een handendesinfectans

Na

 • Instrumentarium in een gesloten bak naar de Centrale Sterilisatie afdeling vervoeren.
 • De behandelruimte dient op dezelfde wijze te worden gereinigd als gebeurt na opheffing van de isolatie op een reguliere afdeling.

Vervoer patiënt

 • Indien de patiënt moet worden opgenomen draagt hij/zij tijdens het vervoer een mond/neusmasker en muts. Indien de patiënt per bed of brancard vervoerd wordt deze afdekken met een schoon laten
 • Kies de kortste weg voor het vervoer, maar zorg dat zo min mogelijk over de klinische afdelingen wordt gelopen.
 • Vermijd oponthoud.
 • De verpleegkundige draagt tijdens het transport handschoenen, andere beschermende kleding is niet nodig.
 • Wordt de patiënt niet opgenomen dan moet hij/zij direct, via de kortste weg, het ziekenhuis verlaten.

Bronnen

.

Antwoord

Ja.

Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt, hebben een hoge kans op MRSA-dragerschap. Bij opname moeten van hen direct kweken worden afgenomen van neus, keel, perineum en eventuele wonden en andere huidafwijkingen en dienen zij geïsoleerd verpleegd te worden met alle bijbehorende maatregelen, tot bekend is dat de kweekuitslagen negatief zijn.

Opmerkingen

Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt, moeten in strikte isolatie worden opgenomen. 40% van de varkens heeft namelijk MRSA en daarmee 25% van de varkenshouders. Tevens is uit recent onderzoek gebleken dat 88% van de kalverhouderijen besmet is met MRSA, en een derde van alle vleeskalverenhouders.

Voor huisgenoten die woonachtig zijn op dergelijke boerderijen en die geen contact hebben met vleeskalveren en/of varkens gelden geen extra maatregelen.

Personen die voor naast of buiten hun werk veel met paarden omgaan gelden (nog) niet als risicopatiënt, hoewel MRSA zeker bij paarden en ook andere huisdieren kan voorkomen. Ten aanzien van hen hoeven dus geen speciale maatregelen te worden genomen.

Over het voorkomen van MRSA bij varkens en vleeskalveren in Duitsland is nog weinig bekend. Het is echter waarschijnlijk dat ook daar MRSA voorkomt bij deze dieren. Vooralsnog worden geen speciale maatregelen genomen in Duitsland bij opname van varkens- of vleeskalverenhouders.

Bronnen

Voorbeelden

.