Antwoord

 • Als de patiënt nog thuis is, moet deze thuis worden gescreend (kweken moeten dus thuis afgenomen worden).
 • Indien de kweken positief zijn, moet indien mogelijk de poliklinische worden uitgesteld tot de patiënt MRSA-negatief is.
 • Als de poliklinische niet kan worden uitgesteld, moet de patiënt geïsoleerd behandeld worden in de polikliniek (zie hieronder) totdat de controlekweken minimaal drie keer negatief zijn, elk met een tussenpoos van 7 dagen.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Overnemende specialist in uw ziekenhuis informeert bij collega in aanbiedende zorginstelling naar eventuele MRSA problematiek.

 1. De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van de overname zelf een bekend MRSA probleem
  • Poliklinische zorg volgens isolatieprotocol
  • Poliklinische patiënt ondergaat een MRSA-screening
 2. De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van de overname geen MRSA probleem
  • Poliklinische zorg zonder extra voorzorgsmaatregelen

Poliklinische zorg volgens isolatieprotocol houdt het volgende in:

Algemeen

 • De patiënt moet, indien mogelijk, aan het eind van het programma worden geplaatst.
 • Maak goede afspraken over het tijdstip van brengen, zodat wachttijden vermeden worden.

Inrichting onderzoeks- of behandelkamer

 • Onderzoeks- of behandelkamer zoveel mogelijk ontruimen. Niet te verplaatsen materialen en apparatuur afdekken met OK-afdekmateriaal.
 • Zorg voor het benodigde "isolatiemateriaal" zoals disposable handschoenen, mutsen, mond-neus-maskers en schorten met korte mouwen (disposable of reusable).
 • Bekleding van onderzoeks- of behandeltafel of stoel controleren op de volgende punten:
  • Het moet vocht-ondoorlaatbaar zijn
  • Het moet met chloor afneembaar zijn
  • Het mag geen scheurtjes of gaatjes vertonen

Personeel

 • Leg een contactlijst aan van alle medewerkers die bij het onderzoek of behandeling betrokken zijn.
 • Het aantal medewerkers bij het onderzoek of de behandeling zo klein mogelijk houden.
 • Medewerkers met huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) mogen geen MRSA positieve patiënt behandelen/verzorgen. Neem bij eventuele vragen tijdig contact op met de hygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.