Antwoord

 • * Als de patiënt nog thuis is, moet deze thuis worden gescreend (kweken moeten dus thuis afgenomen worden).
 • * Indien de kweken positief zijn, moet indien mogelijk de poliklinische zorg worden uitgesteld tot de patiënt MRSA-negatief is.
 • * Als de poliklinische zorg niet kan worden uitgesteld, moet de patiënt op de polikliniek volgens het isolatieprotocol behandeld worden.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-richtlijnen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Er zijn verschillende situaties mogelijk.

Deze patiënt is nog steeds thuis en poliklinische zorg kan worden uitgesteld

 • Patiënt thuis screenen.

Indien de patiënt MRSA-positief blijkt te zijn, moet de poliklinische zorg worden uitgesteld tot de patiënt definitief negatief is na behandeling (3 keer alle kweken negatief met tussenpozen van 7 dagen)

Poliklinische zorg van deze patiënt kan niet worden uitgesteld:

 • Poliklinische zorg volgens isolatieprotocol
 • Patiënt screenen

Deze patiënt is reeds zonder voorzorgsmaatregelen op polikliniekbezoek geweest:

 • Beschouw deze situatie als een onverwachte MRSA-detectie!!! De microbioloog zal u vertellen hoe u moet handelen!

Poliklinische zorg volgens isolatieprotocol houdt het volgende in:

Algemeen

 • De patiënt moet, indien mogelijk, aan het eind van het programma worden geplaatst.
 • Maak goede afspraken over het tijdstip van brengen, zodat wachttijden vermeden worden.

Inrichting onderzoeks- of behandelkamer

 • Onderzoeks- of behandelkamer zoveel mogelijk ontruimen. Niet te verplaatsen materialen en apparatuur afdekken met OK-afdekmateriaal.
 • Zorg voor het benodigde "isolatiemateriaal" zoals disposable handschoenen, mutsen, mond-neus-maskers en schorten met korte mouwen (disposable of reusable).
 • Bekleding van onderzoeks- of behandeltafel of stoel controleren op de volgende punten:
  • Het moet vocht-ondoorlaatbaar zijn
  • Het moet met chloor afneembaar zijn
  • Het mag geen scheurtjes of gaatjes vertonen Personeel
 • Leg een contactlijst aan van alle medewerkers die bij het onderzoek of behandeling betrokken zijn.
 • Het aantal medewerkers bij het onderzoek of de behandeling zo klein mogelijk houden.
 • Medewerkers met huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) mogen geen MRSA positieve patiënt behandelen/verzorgen.

Bronnen

.