Antwoord

Ja, dit is geen probleem als de andere zorginstelling of de huisarts of thuiszorg (bij ontslag naar huis) door de behandelende arts tijdig op de hoogte wordt gebracht. Zij kunnen dan de juiste voorzorgsmaatregelen nemen.

Opmerkingen

Welke maatregelen genomen moeten worden bij MRSA in de thuiszorg en MRSA in verpleeghuizen is te vinden in de Richtlijn van de Werkgroep InfectiePreventie (zie Bronnen). Welke maatregelen genomen moeten worden bij MRSA in de openbare gezondheidszorg is te vinden in het draaiboek van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (zie Bronnen).

Thuis moeten de volgende maatregelen genomen worden:

 • Volgen van de behandeling zoals de arts-microbioloog heeft voorgeschreven
 • Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne om herbesmetting van uzelf én overdracht van de MRSA-bacterie naar anderen te voorkomen:
  - Geregeld de handen wassen, per wasbeurt gedurende tenminste 10 seconden; vervolgens de handen afspoelen en helemaal afdrogen;
  - De handen drogen aan een schone, droge doek of liever aan een papieren handdoekje of stuk keukenrol dat daarna weggegooid wordt;
  - De nagels kort houden;
  - Handdoeken, washandjes, sponzen en kleding die rechtstreeks op de huid komt (ondergoed, pyjama e.d.) dagelijks verschonen en wassen op 60°C;
  - Beddengoed op dag 1, 2 en 5 van de behandeling verschonen en wassen op 60°C;
  - Voor het naar bed gaan elke avond schoon ondergoed en een schone pyjama aantrekken;
  - Per persoon aparte handdoeken en washandjes gebruiken!

Voorbeelden

.