Antwoord

Als de MRSA-patiënt naar huis gaat, en thuiszorg nodig heeft, dan dient de behandelend arts vooraf contact op te nemen met de coördinator thuiszorg inzake MRSA problematiek. Verder dient er in de thuiszorg een aantal hygiënische maatregelen genomen te worden om te voorkomen dat de zorgverlener die bij de MRSA-patiënt thuiskomt, MRSA verder verspreidt naar andere patiënten. Dit zijn de richtlijnen MRSA Thuiszorg van de Werkgroep InfectiePreventie. Deze staan hieronder kort samengevat:

Opmerkingen

Algemeen

  • De verzorging moet worden uitgevoerd door een klein, vast, ervaren team.
  • Medewerkers met huidafwijkingen zoals eczeem of psoriasis mogen niet in contact komen met cliënten met MRSA.
  • Personen met dergelijke huidafwijkingen raken sneller gekoloniseerd met stafylokokken en zijn moeilijker te behandelen.

Maatregelen voor medische en paramedische medewerkers

  • Bij direct zorg- of onderzoekcontact met een cliënt en ook bij het afhalen en opmaken van diens bed, worden een chirurgisch mondneusmasker, een muts, disposable handschoenen en een disposable of cliëntgebonden schort met lange mouwen gedragen. Het dragen van het masker is van groot belang, omdat met name de neus een plaats is waar veel stafylokokken koloniseren. Wanneer de neus van de verzorgende tijdens de verzorging van de cliënt met MRSA niet wordt beschermd, kan deze gemakkelijker besmet worden. Het dragen van een muts beschermt tegen besmetting van de haren en een schort met lange mouwen wordt gedragen omdat bij handelingen als het tillen van de cliënt een vrij intensief huidcontact met de onderarmen kan ontstaan. Voorbeelden van directe zorgcontacten met een cliënt zijn uit/aankleden, douchen, aantrekken steunkousen en wondverzorging.

Bronnen

.