Antwoord

Een operatie van een MRSA-patiënt vraagt om veel extra maatregelen: zowel voor, tijdens als na de operatie. Af en toe komt het voor dat een niet-urgente operatie wordt uitgesteld als een patiënt MRSA heeft, omdat MRSA de kans op infecties van de operatiewond vergroot. 

 

Let op: Onderstaande richtlijnen vormen slechts een voorbeeld. Raadpleeg altijd uw ziekenhuishygiënist om te achterhalen wat het beleid is in uw ziekenhuis!

Opmerkingen

Voor de operatie: Algemeen

 • Bij een MRSA (verdachte) patiënt dient de operatie bij voorkeur uitgesteld te worden tot kweken bekend zijn.
 • Indien wordt verwacht dat na de operatie IC-opname noodzakelijk is, wordt de operatie uitgevoerd, mits isolatie binnen de IC -afdeling mogelijk is.
 • Indien opname binnen de IC-afdeling niet mogelijk is en de operatie niet uitstelbaar is wordt contact gezocht met een andere IC of zelfs een andere instelling waar isolatie binnen de IC wel mogelijk is.
 • Leg een contactlijst aan van alle medewerkers die bij de operatie aanwezig zijn.
 • Houdt het aantal medewerkers bij de operatie zo klein mogelijk.
 • Medewerkers met huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) mogen geen MRSA-positieve patiënt behandelen/verzorgen.
 • Iedereen die binnen de OK patiëntencontact heeft; vermeld dit op de contactlijst. De contactlijst wordt na de operatie verstuurd naar de afdeling ziekenhuishygiëne.

Voor de operatie: Vervoer

 • De patiënt wordt in het bed van en naar de betreffende operatiekamer vervoerd.
 • Voorzie het bed van de patiënt zo kort mogelijk van tevoren van schoon beddengoed.
 • De patiënt moet tijdens het vervoer een mond-neus-masker en muts op. Het bed moet afgedekt worden met een schoon laken.
 • Kies de kortste weg voor het vervoer, maar zorg dat zo min mogelijk over de klinische afdelingen wordt gelopen.
 • Vermijd oponthoud.
 • De verpleegkundige draagt tijdens het transport handschoenen, andere beschermende kleding is niet nodig.
 • Patiënt rechtstreeks naar de operatiekamer vervoeren: níet in de voorbereidingskamer laten staan.

Voor de operatie: Inrichting operatiekamer

 • Operatiekamer vooraf zoveel mogelijk ontruimen.
 • Niet te verplaatsen materialen en apparatuur afdekken met OK-afdekmateriaal.
 • Matrasovertrek controleren op de volgende punten:
  • Het moet vochtondoorlaatbaar zijn
  • Het moet met chloor afneembaar zijn
  • Het mag geen scheurtjes of gaatjes vertonen
 • Zorg voor het benodigde “isolatiemateriaal” zoals disposable handschoenen, mutsen, mond-neus-maskers en schorten met lange mouwen (disposable of reusable). 

Voor, tijdens en na de operatie: Betreden en verlaten van de operatiekamer

 • Laat twee medewerkers als omloop fungeren: één in en één buiten de zaal. De omloop buiten de zaal dient te zorgen voor het aanbrengen van supplementair en/of onvoorzien materiaal.
 • Noteer uw naam, geboortedatum en functie op de contactlijst.
 • In de wasruimte beschermende kleding aantrekken.

Volgorde bij het betreden van de operatiekamer

 1. Muts opzetten
 2. Mond-neus-masker voordoen
 3. Overschort aantrekken
 4. Handschoenen aantrekken

Volgorde bij het verlaten van de operatiekamer

 1. Handschoenen uittrekken en in afvalemmer deponeren
 2. Overschort uitdoen
 3. Muts afdoen, in afvalemmer deponeren
 4. Handen en onderarmen desinfecteren met een handendesinfectans

Na de operatie

 • Indien de patiënt niet direct naar de afdeling kan, dan op de operatiekamer “verkoeveren".
 • Instrumentarium in een gesloten bak naar de sterilisatie-afdeling vervoeren.
 • De OK dient op dezelfde wijze te worden gereinigd als gebeurt na opheffing van de isolatie op een reguliere afdeling.

Bronnen

 • Arts-microbioloog dr. Ron Hendrix, Euregio MRSA-net Twente/Münsterland (tel. 053-852 6300)
.