Antwoord

Het dragen van een muts is niet verplicht voor transportbegeleiders, wel handschoenen. Transportbegeleiders zijn namelijk niet in direct contact met de MRSA-patiënt en daarom zijn alleen handschoenen nodig. Daarnaast is de patiënt tijdens het vervoer ook beschermd.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Als een MRSA-patiënt vervoerd moet worden voor onderzoek naar een andere afdeling binnen het ziekenhuis, dienen de volgende maatregelen genomen te worden:

  • Ontvangende afdeling tijdig op de hoogte brengen zodat daar de juiste maatregelen genomen kunnen worden in de onderzoeks/behandelkamer.
  • Patiënt wordt altijd per bed vervoerd.
  • Voorzie het bed van de patiënt zo kort mogelijk van te voren van schoon beddengoed.
  • De patiënt moet tijdens het vervoer een mond-neus-masker en muts dragen. Het bed moet met een schoon laken worden afgedekt.
  • Kies de kortste weg voor het vervoer, maar zorg dat zo min mogelijk over de klinische afdelingen wordt gelopen.
  • Vermijd oponthoud.
  • De verpleegkundige draagt tijdens het transport handschoenen, andere beschermende kleding is niet nodig.
  • Als de patiënt arriveert wordt hij/zij direct naar de klaargemaakte kamer gebracht.

Bronnen

Voorbeelden

  • Folder van het Erasmus MC, waarin ook wordt aangegeven welke maatregelen t.a.v. de patiënt worden moeten genomen bij transport naar een andere afdeling.
.