Antwoord

Er dient een aantal maatregelen genomen ten aanzien van de patiënt.

Opmerkingen

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Als een MRSA-patiënt vervoerd moet worden voor onderzoek naar een andere afdeling binnen het ziekenhuis, dienen de volgende maatregelen genomen te worden:

  • Patiënt wordt altijd per bed vervoerd.
  • Voorzie het bed van de patiënt zo kort mogelijk van te voren van schoon beddengoed.
  • De patiënt moet tijdens het vervoer een mond-neus-masker en muts dragen. Het bed moet met een schoon laken worden afgedekt.
  • Kies de kortste weg voor het vervoer, maar zorg dat zo min mogelijk over de klinische afdelingen wordt gelopen.
  • Vermijd oponthoud.
  • De verpleegkundige draagt tijdens het transport handschoenen, andere beschermende kleding is niet nodig.
  • Als de patiënt arriveert wordt hij/zij direct naar de klaargemaakte kamer gebracht.

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.