Antwoord

Dit staat uitgebreid beschreven in de richtlijk Infectiepreventie ten behoeve van de ambulancesector van de Werkgroep InfectiePreventie. Deze richtlijnen staan hieronder kort samengevat.

Opmerkingen

Algemeen

 • Medewerkers met huidaandoeningen, zoals eczeem of psoriasis, mogen geen MRSA-cliënten verzorgen. Medewerkers met eczeem, psoriasis en andere huidziekten, hebben een verhoogde kans op dragerschap van stafylokokken, waarbij het probleem is dat het dragerschap moeilijk te behandelen is.

Voor de aanvang van het transport

 • Alle materialen die niet nodig zijn voor het transport worden opgeborgen in de kasten of voorin, in het bestuurderscompartiment.
 • De tussendeur en/of het raam wordt gesloten.

Tijdens het transport

 • De ambulancemedewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker en een muts.
 • Iedere vorm van zorg aan de cliënt dient met disposable handschoenen en disposable schort aan te geschieden.
 • Bij het overtillen van de cliënt dienen alle direct betrokkenen handschoenen en een disposable schort te dragen.
 • Indien de cliënt open drainages, doorlekkende verbanden etc. heeft of is geïntubeerd, dienen betrokkenen ook een plastic schort te dragen.
 • Na het uitdoen van de handschoenen dienen de handen te worden ingewreven met handalcohol.
 • Voor aankomst in het ziekenhuis wordt geïnformeerd langs welke route binnen het ziekenhuis de cliënt naar de plaats van bestemming dient te worden gebracht.

Na het beëindigen van het transport

 • Alle gebruikte materialen dienen in een daarvoor specifiek te gebruiken plastic zak of container te worden gedeponeerd.
 • Het interieur van de ambulance wordt gereinigd met water en een schoonmaakmiddel en vervolgens gedesinfecteerd met chloor 1000 ppm.
 • Handschoenen, mondneusmasker, muts en schort dienen volgens de onderstaande procedure te worden uit- en afgedaan:
  1. Handschoenen uitdoen,
  2. Handen inwrijven met handalcohol,
  3. Mond-neus-masker afdoen,
  4. Muts afdoen,
  5. Schort afdoen,
  6. Handen opnieuw inwrijven met handalcohol.
 • De specifieke plastic zakken en/of containers dienen in een ziekenhuis of binnen de eigen dienst in daarvoor bestemde afvalsystemen te worden gedeponeerd
 • Linnengoed, dekens en molton worden in een plastic zak gedaan, die goed wordt afgesloten en volgens afspraak wordt aangeboden aan de wasserij.
 • Er moet schone werkkleding worden aangetrokken.
Let op:Diverse hulpmiddelen zijn als disposable verkrijgbaar en zijn te prefereren boven materialen geschikt voor hergebruik!!

Aanvullende richtlijnen

 • Wanneer na een repatriëringsvlucht gebruik wordt gemaakt van een Luchthaven Medische Dienst (overbed-centrum) in Nederland, dienen de hygiënerichtlijnen, conform het bovengenoemde, te worden opgevolgd.
 • Na afloop van alle MRSA-werkzaamheden moet schone werkkleding worden aangetrokken.
 • De gebruikte werkkleding dient in afgesloten plastic zakken, volgens afspraak, aan de wasserij te worden aangeboden.

Voorbeelden

Geen.

.