Antwoord

Als de drager geen behandeling ondergaat tegen MRSA-dragerschap, of als er bepaalde risicofactoren aanwezig zijn, zoals katheters, wonden en antibioticagebruik, kan MRSA-dragerschap soms heel lang duren (wel 40 maanden, dus meer dan 3 jaar). Door de aanwezigheid van deze risicofactoren, kan de MRSA-bacterie zich permanent in de huidflora vestigen en mengen met de andere bacteriën op onze huid. Je kunt het vergelijken met onkruid in de tuin. Het is heel moeilijk om het weer weg te krijgen. Daarnaast blijkt dat sommige gezonde dragers MRSA zeer lang bij zich dragen, maar de redenen hiervoor zijn nog niet bekend.

Opmerkingen

Geen.