Antwoord

Zij hebben een verhoogde kans op MRSA, dus moeten ze zich voor ze voor het eerst gaan werken, laten kweken op MRSA.

Opmerkingen

MRSA komt in Duitse ziekenhuizen veel meer voor dan in Nederlandse ziekenhuizen. Duitse medewerkers moeten zich daarom, voordat ze voor het eerst gaan werken in een Nederlands ziekenhuis, laten kweken op MRSA. Verder moet vastgesteld worden hoe groot het risico is dat de Duitse medewerker thuis in contact komt met MRSA, als hij/ zij in Duitsland blijft wonen, bijvoorbeeld door familie die in een Duits ziekenhuis werkt.

Let op: Het MRSA-beleid voor Duitse ziekenhuismedewerkers in Nederland moet vastgesteld worden door de arts-microbioloog.

Voorbeelden

  • Artikel uit Nursing, over een verpleegkundige die langdurig thuis heeft gezeten vanwege MRSA-dragerschap