Antwoord

Indien u gedurende uw MRSA-dragerschap begeleid wordt door de huisarts, dan worden in principe alle onkosten via uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

Wordt u begeleid door de bedrijfsarts, dan is het afhankelijk van de zorginstelling waar u werkt of en zoja, hoeveel kosten u vergoed krijgt. In Nederland zijn hier geen regels voor opgesteld en de situatie is per zorginstelling verschillend.

 

Opmerkingen

Op landelijk niveau is er nog geen uniform beleid opgesteld ten aanzien van onkostenvergoeding voor MRSA-positieve zorgmedewerkers. De aanpak hiervoor is locatie-afhankelijk, wat inhoudt dat elke zorginstelling hiervoor zelf de regels opstelt. In de Nederlandse ziekenhuizen geldt vaak dat alle onkosten door het ziekenhuis worden vergoed, dus zowel medische als overige kosten. MRSA wordt in die gevallen als een bedrijfsrisico gezien.

Let op! Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw bedrijfsarts!

Bronnen

  • Arts-microbioloog dr. Ron Hendrix, Euregio MRSA-net Twente/Münsterland (tel.053-8526300)
  • Bedrijfsarts drs. Ton Jenner, Medisch Spectrum Twente. Telefoon: 053-4872000

Voorbeelden

Website Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA)