Antwoord

Overleg in dit geval altijd met de uw afdelingshoofd. Deze kan in overleg met de arts-microbioloog verder beleid afspreken.

Het hebben van een relatie is natuurlijk niet verboden. De kans dat u via uw partner MRSA krijgt is echter groot, en daarom moeten regelmatig inventarisatiekweken van u worden afgenomen om vast te stellen of u inderdaad MRSA-drager bent. Indien dit zo is, krijgt u hoogstwaarschijnlijk een werkverbod. 

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Duitse ziekenhuismedewerkers hebben een grote kans om MRSA-drager te zijn omdat MRSA in Duitsland veel meer voorkomt dan in Nederland. De kans dat u via uw partner MRSA krijgt, is daarom ook groot. Voor uzelf is dit in principe ongevaarlijk als u gezond bent, maar u bent werkzaam in een ziekenhuis: Een omgeving waar veel mensen met een verzwakte weerstand zijn. Als zij (via u) de MRSA-bacterie oplopen, bestaat een grote kans dat bij hen de MRSA-bacterie wel een infectie veroorzaakt. Zo'n infectie kan zich via de bloedcirculatie verspreiden naar verschillende organen. In het ergste geval kan dat de dood tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen moet u in overleg met de ziekenhuishygiënist en/ of de microbioloog handelen. Waarschijnlijk moeten er van u kweken afgenomen worden, en afhankelijk van de uitslag wordt bepaald of u wel of geen werkverbod krijgt. Bent u MRSA-drager, dan moet u sowieso behandeld worden met neuszalf en chloorhexidine vloeibare zeep.

Verder moet uw partner thuis, als hij of zij MRSA-positief is, ook een aantal maatregelen nemen:

  1. Bedek wonden en houdt natte wonden bedekt met schoon, droog verband. Pus van geïnfecteerde wonden kan MRSA bevatten en daarom is het van belang de wond bedekt te houden en verspreiding naar uw huisgenoten en bezoek te voorkomen.
  2. Regelmatig handen wassen: Uzelf en uw gezinsleden moeten regelmatig hun handen wassen met warm water en zeep of een alcoholbevattende ontsmetter gebriken, vooral na het wisselen van wondverband. Bezoek moet handen wassen als ze weggaan.
  3. Deel geen persoonlijke spullen zoals handdoeken, washandjes, scheermesjes, kleding die mogelijk in contact zijn geweest met de geïnfecteerde huid. Textiel dient heet gewassen te worden (60 graden) en het liefst gedroogd in een droger en niet aan de waslijn: Drogen in de wasdroger helpt de bacteriën te doden.
  4. Geef bij elk bezoek aan een arts of zorginstelling aan dat u MRSA-drager bent. Dan kunnen de juiste maatregelen worden genomen om verspreiding te voorkomen.

Voorbeelden

  • Artikel uit Nursing, over een verpleegkundige die langdurig thuis heeft gezeten vanwege MRSA-dragerschap
.