Antwoord

Meldt dit aan uw afdelingshoofd. Hij of zij kan in overleg met de arts-microbioloog het verdere beleid bepalen.

Opmerkingen

MRSA komt in Duitse ziekenhuizen veel vaker voor dan in Nederlandse ziekenhuizen. Uw partner, die in een Duits ziekenhuis werkt, heeft daarom een verhoogd risico om met MRSA in aanraking te komen en het eventueel zelf op te lopen. De kans is vervolgens groot dat u thuis via uw partner MRSA oploopt. Als uw partner in een Duits ziekenhuis werkzaam is, dan dient u contact op te nemen met uw afdelingshoofd. Deze kan in overleg met de arts-microbioloog bepalen wat er moet gebeuren.

Voorbeelden

Geen.
.