Antwoord

Het ligt eraan of er op het moment dat u in de andere zorginstelling werkte, er op dat moment een MRSA-probleem was.

Opmerkingen

Als u bij een andere zorginstelling gaat werken, moet u binnen de andere binnenlandse zorginstelling altijd informeren naar mogelijke MRSA problemen. In sommige gevallen is de ziekenhuishygiënist of de arts-microbioloog in uw eigen ziekenhuis op de hoogte van eventuele problemen binnen andere zorginstellingen.

Er zijn drie mogelijkheden als u gewerkt heeft in een zorginstelling waar recentelijk MRSA was:

 1. De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van uw tewerkstelling een bekend MRSA probleem U moet te allen tijde een MRSA-screening ondergaan voordat u weer aan het werk kunt:
  • Tot de kweekuitslagen bekend zijn krijgt u een werkverbod Uit deze screeningsprocedure kunnen 2 situaties voortkomen:
   1. Bij de screening wordt geen MRSA aangetoond: - U kunt zonder meer aan het werk
   2. Bij de screening wordt wel een MRSA aangetoond:
  • U mag niet aan het werk
  • U ondergaat een decontaminatieprocedure
 2. De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van uw tewerkstelling geen MRSA probleem - U kunt direct weer aan de slag.
 3. De andere binnenlandse zorginstelling blijkt achteraf een MRSA probleem te hebben gehad in de periode dat u daar werkte, maar inmiddels bent u alweer aan het werk in uw eigen ziekenhuis:
  • beschouw deze situatie als een onverwachte MRSA-detectie!

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.