Antwoord

U bent nu mogelijk ook met MRSA besmet. Daarom moet er een aantal maatregelen genomen worden.

Opmerkingen

Direct na het onbeschermde contact moet u:

  • Handen en onderarmen wassen en desinfecteren
  • Nieuw uniform aantrekken
  • Inventarisatiekweken van keel, neus en eventuele wonden laten afnemen door een collega.
  • Totdat de kweekuitslagen bekend zijn mag u alleen op uw eigen afdeling werken.
  • Indien de kweekuitslagen positief zijn, volgt een werkverbod en krijgt u een dragerschapsbehandeling. De arts-microbioloog zal u vertellen wat u precies moet doen en wanneer u weer kunt gaan werken.

Let op: Dit is slechts een richtlijn! Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Geen.

.