Antwoord

Het ligt eraan of u wel of geen huidafwijkingen heeft.

Opmerkingen

  • Heeft u wel huidafwijkingen, dan moeten 3 sets controlekweken negatief zijn (bestaande uit kweken van keel, neus, wonden en andere huidafwijkingen). U mag niet werken zolang u nog niet definitief MRSA-negatief bent.
  • Heeft u geen huidafwijkingen, dan moet u vanaf de dag dat bekend is geworden dat u MRSA-positief bent, 48 uur uit dienst en er moeten die dag meteen weer controlekweken worden afgenomen. Daarna mag u weer gaan werken op uw eigen afdeling. Op dag 5, dus drie dagen nadat u weer bent begonnen met werken, worden de kweekuitslagen bekend van de dag dat u uit dienst bent gegaan. Als deze kweken allemaal negatief zijn, mag u blijven werken. Er moeten echter wel controlekweken te worden afgenomen op de 10e, 15e en 20ste dag. Ook hier geldt: Is 1 of meer hiervan positief, dan dient opnieuw een werkverbod te worden ingesteld.

Let op: Dit is slechts een richtlijn! Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Handelwijze t.a.v. mogelijk MRSA-positieve medewerker (Richtlijn MRSA, ziekenhuis van de Werkgroep InfectiePreventie):pic-eg-ant-54-1-Handelwijze-MRSA-medewerker

.