Antwoord

Als u gezond bent, heeft MRSA-dragerschap geen negatieve gevolgen voor uw eigen gezondheid. MRSA wordt pas gevaarlijk als u zelf een zwakke weerstand heeft of in het ziekenhuis ligt.

Echter, indien u in de gezondheidszorg werkzaam bent, en u blijft gedurende een lange tijd MRSA-positief, kan het zijn dat u uw beroep niet meer kunt uitoefenen omdat u een te groot risico vormt om MRSA over te dragen op patiënten.

Opmerkingen

Gezonde personen kunnen MRSA bij zich dragen zonder ziek te zijn. MRSA zit vooral op de huid en in de neus van deze ‘dragers’, maar kunnen ook in de keel, darmen en urine voorkomen. Dit MRSA-dragerschap is meestal van tijdelijke aard, met andere woorden: men raakt de bacterie vaak ook weer vanzelf kwijt.

Echter, personen met een verzwakte weerstand of risicofactoren zoals patiënten in ziekenhuizen of verpleeghuizen zijn vaak gevoeliger voor infecties door bijvoorbeeld chronische ziekte, medicijngebruik, operatie of verwondingen. In ziekenhuizen en verpleeghuizen worden MRSA-infecties vooral gezien bij:

  • Patiënten die antibiotica gebruiken;
  • Patiënten met huidaandoeningen (zoals eczeem) of open wonden;
  • Patiënten met een implantaat, infuus of katheter;
  • Patiënten met een verzwakte afweer;
  • Patiënten die net een operatie hebben ondergaan.

Als MRSA een infectie veroorzaakt, zoals een steenpuist, ontstaat in zeldzame gevallen een bloedvergiftiging, botinfectie of longontsteking. Hierdoor kan een patiënt in shock raken en in het ergste geval zelfs overlijden. Het is onduidelijk hoe lang het duurt totdat er verschijnselen ontstaan. Omdat u, als ziekenhuismedewerker met MRSA, dagelijks in een omgeving bent met personen met een verzwakte weerstand, is het risico dat u MRSA overbrengt op patiënten groot en daarom mag u geen werkzaamheden uitvoeren waarbij u patiëntencontact heeft. Op de lange termijn kan dit zelfs betekenen dat u niet meer in de directe patiëntenzorg kunt werken.

Voorbeelden

  • Artikel uit Nursing over een verpleegkundige die zelf MRSA heeft gehad en daardoor 15 maanden haar beroep niet kon uitoefenen.
.