Antwoord

MRSA-dragerschap is geen ziekte en zolang u ongehinderd vakantie kunt houden, gelden de dragerschapsdagen niet als ziektedagen maar gewoon als vakantiedagen.

Opmerkingen

Mocht u ziek worden en niet langer ongehinderd vakantie kunnen houden, dan kunt u op basis van een artsenverklaring uw vakantiedagen achteraf laten omzetten in ziektedagen. MRSA-dragerschap is dan echter niet de reden van ziekte, maar bijvoorbeeld de longontsteking die naar aanleiding van MRSA-dragerschap is ontstaan.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw bedrijfsarts!

Bronnen

  • Bedrijfsarts drs. Ton Jenner, Medisch Spectrum Twente. Telefoon: 053-4872000
  • Wet verbetering poortwachter. Wet van 29 november 2001 tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter)

Voorbeelden

Geen.
.