Antwoord

Als er bepaalde risicofactoren aanwezig zijn, zoals katheters, wonden en antibioticagebruik, kan MRSA-dragerschap soms heel lang duren (wel 40 maanden, dus meer dan 3 jaar). Daarnaast blijkt dat sommige gezonde MRSA-dragers de bacterie zeer lang bij zich dragen, maar de redenen hiervoor zijn nog niet bekend.


Opmerkingen

Door de aanwezigheid van de genoemde risicofactoren, kan de MRSA-bacterie zich permanent in de huidflora vestigen en mengen met de andere bacteriën op onze huid. Je kunt het vergelijken met onkruid in de tuin. Het is heel moeilijk om het weer weg te krijgen. Daarom kan het, bij de aanwezigheid van risicofactoren, weken tot maanden duren voor een behandeling aanslaat.


Bronnen


Voorbeelden

.