Antwoord

Welke middelen precies worden ingezet is afhankelijk van waar op het lichaam de MRSA zich bevindt. Sowieso worden altijd neuszalf en chloorhexidine-zeepoplossing gebruikt.

 

Video

Opmerkingen

Het proces waarin de MRSA van de huid en het slijmvlies verwijderd wordt, heet decontaminatie. Als er bepaalde factoren aanwezig zijn, zoals wonden, wondinfecties, katheters, infusen, eczeem, etc, dan is een decontaminatie bijna nooit effectief. Daarom is het van belang dat deze factoren eerst opgelost worden. Zijn deze niet aanwezig, dan kan meteen met de decontaminatie worden begonnen.

De decontaminatieprocedure ziet er doorgaans als volgt uit:

  • Huiddesinfectie en haardesinfectie: Huid en haar worden dagelijks gedesinfecteerd door gedurende 5 dagen te wassen met een chloorhexidine-zeepoplossing;
  • Neusdesinfectie: De neus wordt behandeld met mupirocine-neuszalf. De zalf wordt gedurende 5 dagen drie maal per dag in de neus aangebracht in het 'neuspeutergebied'.

3 dagen na de laatste behandeling met de middelen worden kweken afgenomen. Deze moeten negatief zijn. Bij minimaal 3 keer negatief kweken wordt de dragerschapsbehandeling (decontaminatie) pas als succesvol beschouwd.

Let op!: Dit is de gangbare dragerschapsbehandeling! Elke behandeling kan anders zijn en zal door de arts-microbioloog worden vastgesteld, o.a. afhankelijk van waar op het lichaam de MRSA zich bevindt.


Bronnen


Voorbeelden

Geen

.