Antwoord

Varkenshouders of vleeskalverhouders met MRSA worden wel behandeld indien zij binnenkort een medische ingreep moeten ondergaan. Het is belangrijk dat iedereen (ongeacht of de persoon in contact staat met levende varkens of vleeskalveren) op het moment van de operatie MRSA-vrij is, om te voorkomen dat de patiënt mogelijk een post-operatieve infectie met MRSA oploopt.

Indien varkenshouders, vleeskalverhouders of andere personen die in contact staan met levende varkens of vleeskalveren MRSA hebben verder gezond zijn, worden zij niet behandeld tegen MRSA. MRSA is voor gezonde personen namelijk niet gevaarlijk.


Opmerkingen

Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt, hebben een hoge kans op MRSA-dragerschap. Bij opname in het ziekenhuis moeten van hen direct kweken worden afgenomen van neus, keel, perineum en eventuele wonden en andere huidafwijkingen en dienen zij geïsoleerd verpleegd te worden met alle bijbehorende maatregelen, tot bekend is dat de kweekuitslagen negatief zijn.


Bronnen


Voorbeelden

.