Antwoord

  • De neuszalf heeft geen bijwerkingen.
  • De chloorhexidine zeepoplossing kan jeuk en een geïrriteerde huid veroorzaken.
  • Antibiotica kunnen meerdere bijwerkingen veroorzaken zoals misselijkheid, maagpijn en diarree.

Opmerkingen

Bij de behandeling van MRSA-dragerschap (kolonisatie) worden meestal twee middelen ingezet. Elk van deze middelen kent haar eigen bijwerkingen:

  1. Neuszalf: Van deze zalf wordt de neus een beetje vies, en soms blijft er wat schuim in de neus achter. Deze bijwerking is echter te verwaarlozen.
  2. Chloorhexidine zeepoplossing: In deze vloeibare zeep zit chloorhexidine. De huid wordt hiervan droog, en indien de MRSA-drager al eczeem of een andere huidaandoening heeft, kan deze verergeren door de chloorhexidine-zeepoplossing.

Bij de behandeling van een MRSA-infectie wordt een antibioticum ingezet. De bijwerkingen van antibiotica vallen uiteen in drie categorieën:

  1. Microbiologische bijwerkingen: Doordat het antibioticum ook de lichaamseigen bacteriën doodt, krijgen ziekmakende bacteriën of schimmels de kans de opengevallen plaatsen in te nemen. Hierdoor kan bijvoorbeeld diarree ontstaan omdat de darmen niet meer in balans zijn. Soms krijgen mensen aften of een koortslip door een schimmelinfectie van huid of slijmvliezen. Bij langdurig gebruik van een breedspectrum antibioticum kan ook een tekort aan vitamine B en K ontstaan. Deze vitamines worden namelijk door de normale darmbacteriën gemaakt. Een andere bijwerking is resistentie: Het micro-organisme wordt ongevoelig voor het antibioticum.
  2. Overgevoeligheidsreacties: Bijvoorbeeld jeuk en huiduitslag. Deze zijn onafhankelijk van de dosis en kunnen ook al bij gebruik van kleine hoeveelheden antibiotica ontstaan. Ze komen relatief vaak voor bij antibiotica uit de penicillinegroep. In zeldzame gevallen kan een ernstige overgevoeligheidsreactie ontstaan; een zogenaamde anafylactische shock. Dit komt echter zeer zelden voor. Als u ooit overgevoelig op een bepaald antibioticum heeft gereageerd, mag dit middel niet meer gebruikt worden. U dient de arts hiervan op de hoogte te brengen!
  3. Toxische reacties (giftigheidsreacties): Deze kunnen van middel tot middel verschillen en zijn afhankelijk van de dosis. Een hogere dosis geeft méér klachten. Soms is een bepaald orgaan, zoals het gehoororgaan of de nieren, extra gevoelig voor een antibioticum.

Bronnen


Voorbeelden

.