Maatregelen thuis

Antwoord

 • Volg de behandeling zoals de arts-microbioloog deze heeft voorgeschreven.
 • Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne:
  1. Bedek wonden en houd natte wonden bedekt met schoon, droog verband. Pus van geïnfecteerde wonden kan MRSA bevatten en daarom is het van belang de wond bedekt te houden om verspreiding naar uw huisgenoten en anderen zoveel mogelijk te voorkomen.
  2. Regelmatig handen wassen: Uzelf en uw huisgenoten moeten regelmatig hun handen wassen met warm water en zeep of een alcoholbevattende ontsmetter gebruiken, vooral na het wisselen van wondverband.
  3. Deel geen persoonlijke spullen zoals handdoeken, washandjes, scheermesjes, en kleding die mogelijk in contact zijn geweest met de geïnfecteerde huid. Textiel dient heet gewassen te worden (60 graden) en het liefst gedroogd in een droger en niet aan de waslijn: Drogen in de wasdroger helpt de bacteriën te doden.
  4. Geef bij elk bezoek aan een arts of zorginstelling aan dat u MRSA-drager bent. Dan kunnen de juiste maatregelen worden genomen om verspreiding te voorkomen.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist, arts-microbioloog, GGD-arts of huisarts!


Opmerkingen

In de thuissituatie is er zeker een risico op transmissie van MRSA naar de huisgenoten. Echter, enkele onderzoeken laten zeer wisselende transmissierisico’s zien, variërend van 0 tot 53%. Nogmaals, indien uw huisgenoten/ familieleden gezond zijn en niet in de zorg werken is er niets aan de hand. Zij zullen dan niets merken van de MRSA. Werkt u of een van uw huisgenoten in de zorg, dan dient u dit op uw werk te melden zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.


Bronnen


Voorbeelden

.

Antwoord

 • Volg de behandeling zoals de arts-microbioloog deze heeft voorgeschreven.
 • Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne:
  1. Bedek wonden en houd natte wonden bedekt met schoon, droog verband. Pus van geïnfecteerde wonden kan MRSA bevatten en daarom is het van belang de wond bedekt te houden om verspreiding naar uw huisgenoten en anderen zoveel mogelijk te voorkomen.
  2. Regelmatig handen wassen: Uzelf en uw huisgenoten moeten regelmatig hun handen wassen met warm water en zeep of een alcoholbevattende ontsmetter gebruiken, vooral na het wisselen van wondverband.
  3. Deel geen persoonlijke spullen zoals handdoeken, washandjes, scheermesjes, en kleding die mogelijk in contact zijn geweest met de geïnfecteerde huid. Textiel dient heet gewassen te worden (60 graden) en het liefst gedroogd in een droger en niet aan de waslijn: Drogen in de wasdroger helpt de bacteriën te doden.
  4. Geef bij elk bezoek aan een arts of zorginstelling aan dat u MRSA-drager bent. Dan kunnen de juiste maatregelen worden genomen om verspreiding te voorkomen.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist, arts-microbioloog, GGD-arts of huisarts!


Opmerkingen

In de thuissituatie is er zeker een risico op transmissie van MRSA naar de huisgenoten. Echter, enkele onderzoeken laten zeer wisselende transmissierisico’s zien, variërend van 0 tot 53%. Nogmaals, indien uw huisgenoten/ familieleden gezond zijn en niet in de zorg werken is er niets aan de hand. Zij zullen dan niets merken van de MRSA. Werkt u of een van uw huisgenoten in de zorg, dan dient u dit op uw werk te melden zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.


Bronnen


Voorbeelden

.

Antwoord

Als een van uw huisgenoten de wond verzorgt, dan hoeft hij/zij geen beschermende kleding te dragen. Wel is het van belang dat hij/zij de handen wast voor en na het verzorgen van de wond. Eventueel kunnen handschoenen gedragen worden.


Opmerkingen

Als iemand van de thuiszorg uw wond komt behandelen, dan dienen de volgende maatregelen genomen te worden:

 • Bij wondverzorging worden een chirurgisch mond-neus-masker, disposable handschoenen en een cliëntgebonden schort met lange mouwen gedragen.
 • Handschoenen en het masker worden na het uittrekken bij het afval gedaan.
 • Schort wordt eenmaal per 24 uur verschoond, of eerder wanneer het zichtbaar verontreinigd is.
 • Er moeten kweken worden afgenomen van de cliënt. De arts-microbioloog bepaalt welke kweken dit zijn en wanneer ze moeten worden afgenomen.
 • Medewerkers met huidafwijkingen zoals eczeem of psoriasis mogen niet in contact komen met cliënten met MRSA. Personen met dergelijke huidafwijkingen raken sneller gekoloniseerd met stafylokokken en zijn moeilijker te behandelen.

Bronnen


Voorbeelden

.

Antwoord

Het Voedingscentrum adviseert om:

 • Vlees goed te verhitten zodat alle bacteriën worden gedood;
 • Rauw vlees gescheiden te verwerken van ander voedsel. Hiermee wordt kruisbesmetting voorkomen;
 • Na aanraking van rauw vlees goed de handen wassen.

Opmerkingen

Op basis van bestaande gegevens concludeert bureau Risicobeoordeling van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) vooralsnog dat levensmiddelen geen of een verwaarloosbare rol spelen bij de verspreiding van MRSA. De kans dat de MRSA-bacterie via vlees wordt overgebracht op de mens is erg klein omdat de bacteriën alleen in zeer kleine aantallen op het vlees zijn aangetroffen. Overdracht op mensen is tot op heden voornamelijk bekend van situaties waarin sprake is van blootstelling aan grote aantallen bacteriën, zoals bij intensief contact met dieren die veel MRSA bij zich dragen.

In de periode juni tot december 2007 trof de Voedsel- en Warenautoriteit kleine hoeveelheden MRSA aan op vlees van kalkoen (31% van de monsters), kip (27%), kalf (17%), varken (10%), rund (10%) en lam (6%). Ook op vlees van wild (4%) en gevogelte (3%) was de bacterie aanwezig. De circa 1300 monsters zijn genomen in schappen van Nederlandse winkels. De MRSA behoorde voor het grootste gedeelte (84%) tot het type dat eerder ook bij dieren en veehouders is aangetroffen (de zogenaamde 'niet typeerbare' NT-MRSA').


Bronnen


Voorbeelden

Geen

.

Antwoord

U hoeft zeker niet alleen thuis te blijven als u MRSA heeft. In principe kunt u overal naartoe gaan, mits u niet naar ernstig zieke personen op bezoek gaat omdat de gevolgen voor hen fataal kunnen zijn als zij MRSA krijgen. Ook kunt u thuis gewoon visite ontvangen mits deze gezond is. U kunt ook gewoon op dezelfde manier met uw huisgenoten blijven omgaan als u zelf MRSA heeft.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist(e), arts-microbioloog, huisarts of GGD-arts!


Opmerkingen

Wel dient u onderstaande hygiënische maatregelen in ogenschouw te nemen:

Bedek wonden en houd natte wonden bedekt met schoon, droog verband. Pus van geïnfecteerde wonden kan MRSA bevatten en daarom is het van belang de wond bedekt te houden en verspreiding naar uw huisgenoten en anderen zoveel mogelijk te voorkomen.

Regelmatig handen wassen: U en uw huisgenoten moeten regelmatig hun handen wassen met warm water en zeep of een alcoholbevattende ontsmetter gebruiken, vooral na het wisselen van wondverband.

Deel geen persoonlijke spullen zoals handdoeken, washandjes, scheermesjes, kleding die mogelijk in contact zijn geweest met de geïnfecteerde huid. Textiel dient heet gewassen te worden (60 graden) en het liefst gedroogd in een droger en niet aan de waslijn: Drogen in de wasdroger helpt de bacteriën te doden.

Geef bij elk bezoek aan een arts of zorginstelling aan dat u MRSA-drager bent. Dan kunnen de juiste maatregelen worden genomen om verspreiding te voorkomen.


Bronnen

Voorbeelden

.