Antwoord

Nee, als deze niet in de zorg werken hoeven ze zich niet te laten testen.


Opmerkingen

Mensen die gezond zijn, merken niets van MRSA als ze via u besmet raken met MRSA. Zorgpersoneel kunt u beter vermijden omdat, wanneer zij via u besmet raken met MRSA, zij dit weer over kunnen brengen op patiënten in de zorginstelling. Deze patiënten zijn vaak ernstig verzwakt of hebben katheters, wonden, infusen etc. waardoor de kans bij hen groter is dat ze een MRSA-infectie oplopen en erg ziek worden van de MRSA. Bent u toch wezen logeren, of op bezoek geweest bij iemand die in de zorg werkt, dan moet deze persoon dat melden op zijn/haar werk bij de ARBO-arts of afdelingshoofd zodat maatregelen genomen kunnen worden.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist(e), arts-microbioloog, huisarts of GGD-arts!


Bronnen


Voorbeelden

.