Antwoord

U bent niet verplicht dit te vertellen, maar het is wel goed om dit te doen. Zo kan de instelling zich laten voorlichten door een arts-microbioloog en bekijken welke eventuele gevolgen dit kan hebben.


Opmerkingen

In de richtlijnen van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten (LCI) staan enkele maatregelen met betrekking tot het kinderdagverblijf. De belangrijkste worden hier weergegeven:

  • Kinderen die drager zijn van MRSA en kinderen met een MRSA-infectie mogen naar school of kinderdagverblijf mits de behandeling langer dan 24 uur geleden is gestart.
  • Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig als ouders van “contact”-kinderen op het kinderdagverblijf of de school in de zorg werkzaam zijn.
  • In het belang van de volksgezondheid zijn er geen bijzondere maatregelen nodig als een van de kinderen eczeem of een andere huidaandoening heeft.
  • Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig als een leidster of docente op een kinderdagverblijf of school waar een kind met MRSA verblijft, zwanger is.

Verder geldt, net als bij andere MRSA-dragers dat een goede persoonlijke hygiëne (voornamelijk handen wassen na contact) en het niet delen van persoonlijke spullen de kans op besmetting verkleinen.

Medisch kinderdagverblijf

Indien kinderen die drager zijn van MRSA of een MRSA-infectie hebben een medisch kinderdagverblijf bezoeken, dan dient een risico-inventarisatie gemaakt te worden door een arts-microbioloog. Op basis van de uitkomst van deze inventarisatie wordt besloten of het kind met MRSA geweerd dient te worden. Sommige kinderen op een medisch kinderdagverblijf bezoeken regelmatig het ziekenhuis en kunnen dan, als er overdracht van MRSA op het dagverblijf plaatsvindt, MRSA in het ziekenhuis introduceren. Op een medisch kinderdagverblijf dienen alle ouders geïnformeerd te worden over het MRSA-dragerschap van het kind en de betekenis ervan. De ouders dienen dit dan bij bezoek aan het ziekenhuis te melden.


Bronnen


Voorbeelden

.