Antwoord

Uw kind loopt, als het gezond is, geen gevaar als hij of zij in uw buurt is en u MRSA heeft.


Opmerkingen

MRSA-dragers vormen in principe geen gevaar voor familie of medebewoners. Wel moeten de volgende hygiënische maatregelen thuis in acht worden genomen:

  1. Bedek wonden en houd natte wonden bedekt met schoon, droog verband. Pus van geïnfecteerde wonden kan MRSA bevatten en daarom is het van belang de wond bedekt te houden en verspreiding naar uw huisgenoten en anderen zoveel mogelijk te voorkomen.
  2. Regelmatig handen wassen: Uzelf en uw huisgenoten moeten regelmatig hun handen wassen met warm water en zeep of een alcoholbevattende ontsmetter gebruiken, vooral na het wisselen van wondverband.
  3. Deel geen persoonlijke spullen zoals handdoeken, washandjes, scheermesjes, kleding die mogelijk in contact zijn geweest met de geïnfecteerde huid. Textiel dient heet gewassen te worden (60 graden) en het liefst gedroogd in een droger en niet aan de waslijn: Drogen in de wasdroger helpt de bacteriën te doden.
  4. Geef bij elk bezoek aan een arts of zorginstelling aan dat u MRSA-drager bent. Dan kunnen de juiste maatregelen worden genomen om verspreiding te voorkomen.

Voor alle duidelijkheid, voor gezonde mensen is het risico op een MRSA-infectie heel klein. Natuurlijk blijft er zoals bij alle infecties een medisch risico, maar zolang personen in de naaste omgeving of bezoekers van de MRSA-drager gezond zijn, is het voor niemand schadelijk om met een MRSA-drager in één ruimte te zijn. Normaal contact zoals handen schudden of omarmen, is gewoon mogelijk. Na contact moeten alleen de handen gewassen en gedesinfecteerd worden.

Overdracht van MRSA bij eenmalig contact is nauwelijks mogelijk. De kans op overdracht stijgt bij regelmatig en intensief contact of als op basis van medische maatregelen grote hoeveelheden van MRSA vrijkomen, zoals bij het leegzuigen van de longen via de luchtpijp, maar dit is alleen in het ziekenhuis en daarom zijn in het ziekenhuis speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk en thuis niet. MRSA kan weliswaar ook in de lucht of op oppervlakken blijven overleven en vanuit daar op de huid van een mens terecht komen, maar daar is echter ook weer een frequent, meermaaldaags contact voor nodig. Deze situatie komt alleen voor in gemeenschappelijke inrichtingen (verzorgingstehuizen, woon- en dagcentra voor gehandicapten, gevangenissen etc). Om dit te voorkomen zijn speciale desinfecteermaatregelen voor oppervlakten noodzakelijk.

Slechts bij de zogenaamde Community Acquired MRSA (CA-MRSA) vormen kinderen en jongeren een risicogroep. Dit type MRSA moet niet verward worden met de in het ziekenhuis opgelopen MRSA. CA-MRSA wordt niet gevonden bij oude en zieke personen, maar bij jonge mensen die nog nooit in een ziekenhuis zijn geweest. Echter, als bovenstaande richtlijnen goed worden opgevolgd, is het risico op CA-MRSA ook niet groot.


Bronnen


Voorbeelden

.