Antwoord

De huisarts handelt volgens hygiënische richtlijnen, opgesteld door de Werkgroep InfectiePreventie , om te voorkomen dat hij/zij zelf of andere patiënten ook besmet raken met MRSA. U dient uw huisarts voorafgaand aan uw bezoek echter altijd te vermelden dat u MRSA heeft! Hoogstwaarschijnlijk wordt u dan aan het einde van het spreekuur ingepland.


Opmerkingen

Er zijn speciale hygiënische richtlijnen, opgesteld door de Werkgroep InfectiePreventie, waar de huisarts zich aan houdt om te voorkomen dat MRSA blijft plakken in de praktijk en zich daardoor verder verspreidt. Als u MRSA-drager bent komen deze maatregelen neer op handenhygiëne en desinfectie van gebruikte voorwerpen. Als u een MRSA-infectie heeft dan draagt de huisarts waarschijnlijk handschoenen en eventueel een schort als tijdens het contact b.v. een wondinspectie plaatsvindt. Na contact zal de huisarts zijn/ haar handen en gebruikte instrumenten wassen en desinfecteren met alcohol. En hoogstwaarschijnlijk wordt u aan het einde van het spreekuur ingepland.


Bronnen


Voorbeelden

Geen

.