Antwoord

MRSA kan inderdaad overgedragen worden via inademing, maar ook op allerlei andere manieren. U kunt wel een mondkapje dragen, maar dit beschermt u niet tegen andere vormen van overdracht. Omdat handencontact de belangrijkste en meest voorkomende manier van MRSA-overdracht is, heeft het meer zin uw handen te wassen na huid-op-huid contact met anderen.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist, arts-microbioloog, huisarts of GGD-arts!

Opmerkingen

Adequate hygiëne (handen wassen na contact) vermindert een eventueel risico aanzienlijk. Daarnaast is het aan te bevelen bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis altijd melding te maken van een eventuele beroepsmatige omgang met varkens of vleeskalveren.

Bronnen