Antwoord

Hoewel waarschijnlijk onmogelijk, is de beste bescherming om geen of in ieder geval zo min mogelijk huidcontact met de varkens te hebben.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist, arts-microbioloog, GGD-arts of huisarts!

Opmerkingen

Mogelijke overdracht van de MRSA-bacterie van het varken op de mens gebeurt door direct contact. Adequate hygiëne (handen wassen na diercontact) vermindert een eventueel risico aanzienlijk. Daarnaast is het aan te bevelen bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis altijd melding te maken van een eventuele beroepsmatige omgang met varkens of vleeskalveren.

Bronnen