Antwoord

Onderzoek van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (2006) heeft aangetoond dat varkens met MRSA, dus ook zeugen, niet ziek worden als zij MRSA dragen. U kunt op precies dezelfde manier met uw varkens omgaan zoals u dat gewend bent. Wel is het aan te bevelen uw handen goed te wassen voor en na elk contact met uw varkens.

Opmerkingen

Let op! Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist, arts-microbioloog, GGD-arts of huisarts!

Bronnen