Antwoord

U kunt op precies dezelfde wijze met uw varkens blijven omgaan als u gewend bent. Wel is het raadzaam na elk contact met uw varkens uw handen te wassen om te voorkomen dat u zelf MRSA krijgt. Ook moet u goed op geïnfecteerde wonden letten. Wonden kunnen namelijk een teken van MRSA-infectie zijn, waarvoor behandeling nodig is.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist, arts-microbioloog, GGD-arts of huisarts!

Opmerkingen

Als personen die beroepsmatig nauw contact hebben met levende varkens of vleeskalveren (zoals varkenshouders, dierenartsen/ veeartsen, medewerkers van slachthuizen etc.) klachten hebben die wijzen op een infectie (steenpuisten, ontstoken huid, ontstoken wonden, krentenbaard) is het verstandig de huisarts te vertellen dat men op een varkens- of kalverbedrijf werkt. Bij opname in een ziekenhuis of verpleeghuis is het verstandig de arts te vertellen dat men op een varkensbedrijf of vleeskalverbedrijf werkt.