Antwoord

U kunt op precies dezelfde wijze met uw varkens blijven omgaan als u gewend bent. Wel is het raadzaam na elk contact met uw varkens uw handen te wassen om te voorkomen dat u zelf MRSA krijgt. Ook moet u goed op geïnfecteerde wonden letten. Wonden kunnen namelijk een teken van MRSA-infectie zijn, waarvoor behandeling nodig is.

Opmerkingen

Mogelijke overdracht van de MRSA van het varken op de mens gebeurt door direct contact. Adequate hygiëne (handen wassen na diercontact) vermindert een eventueel risico aanzienlijk. Daarnaast is het aan te bevelen bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis altijd melding te maken van een eventuele beroepsmatige omgang met varkens of vleeskalveren.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist, arts-microbioloog, GGD-arts of huisarts!