Antwoord

Varkenshouders worden niet behandeld omdat de kans zeer groot is dat zij opnieuw besmet raken met MRSA door hun varkens. 40% van de Nederlandse varkens is namelijk drager van de MRSA-bacterie, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (2006). Voor varkenshouders die gezond zijn is het op zich ook geen probleem om MRSA-positief te zijn, omdat zij er niets van zullen merken. Alleen varkenshouders die in het ziekenhuis of andere zorginstelling opgenomen moeten worden, worden geïsoleerd opgenomen totdat uit kweekonderzoek bekend is of de varkenshouder inderdaad MRSA draagt. De arts-microbioloog bepaalt vervolgens of zij wel of niet behandeld moeten worden.

Opmerkingen

U kunt op precies dezelfde wijze met uw varkens blijven omgaan als u gewend bent. Mogelijke overdracht van de MRSA-bacterie van het varken op de mens gebeurt door direct contact. Adequate hygiëne (handen wassen na diercontact) vermindert een eventueel risico aanzienlijk. Daarnaast is het aan te bevelen bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis altijd melding te maken van een eventuele beroepsmatige omgang met varkens of vleeskalveren. Ook moet u goed op geïnfecteerde wonden letten. Wonden kunnen namelijk een teken van MRSA-infectie zijn, waarvoor behandeling nodig is.

Bronnen

  • Euregio MRSA-net Twente/Münsterland

Voorbeelden