Antwoord

1725901Ja, als het goed is wordt in alle Nederlandse ziekenhuizen en verpleeghuizen bij alle opnames gevraagd of de patiënt recent in een buitenlands ziekenhuis opgenomen is geweest, en of de patiëntcontact heeft met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt.

U kunt hier natuurlijk over liegen om te voorkomen dat u in isolatie wordt opgenomen, maar daardoor vormt u een gevaar voor uw medepatiënten en het ziekenhuispersoneel. Als u MRSA overdraagt op andere patiënten kunnen deze een infectie krijgen en in het uiterste geval sterven. Ziekenhuismedewerkers kunnen hun baan verliezen als zij met MRSA besmet zijn, omdat ze niet mogen werken zolang ze MRSA-positief zijn.

Opmerkingen

Recente buitenlandse ziekenhuisopname en beroepsmatig contact met varkens of kalveren verhogen de kans op MRSA-dragerschap. Naast deze risicofactoren hebben de volgende groepen een verhoogde kans op MRSA-dragerschap:

  • Mensen die in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn geweest
  • Mensen die contact hebben gehad of in de buurt zijn geweest van een MRSA-drager
  • Geadopteerde kinderen
  • Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt.
  • Mensen die eerder MRSA hebben gehad
  • Mensen met huidaandoeningen, zoals eczeem, verwondingen, waterpokken, en brandwonden
  • Mensen met een verminderde weerstand (personen die gebruikmaken van middelen die de weerstand verlagen (o.a. chemokuren, prednison), mensen die een transplantatie hebben gehad of mensen met het HIV-virus)
  • Mensen met chronische aandoeningen (COPD, diabetes, nierinsufficiëntie, leverinsufficiëntie)
  • Dialysepatiënten
  • Intraveneuze drugsgebruikers

Bronnen