Antwoord

Het is niet geheel zeker, maar er is een mogelijke relatie met het hoge antibioticagebruik in de veehouderij.

Opmerkingen

Er zijn steeds sterkere aanwijzingen dat het hoge antibioticagebruik in de dierhouderij de belangrijkste factor is voor het ontstaan van antibioticaresistentie met als gevolg het vóórkomen en de verspreiding van MRSA in dierpopulaties. Het antibioticagebruik in landbouwdieren neemt sinds 1998 toe.