Antwoord

Over het oplopen van MRSA in de dierentuin is nog weinig duidelijk. Sinds enige tijd is er sprake van een toenemend aantal gevallen waarin bij gezelschapsdieren en paarden, varkens en vleeskalveren dragerschap met MRSA wordt vastgesteld. Dierentuindieren hebben echter waarschijnlijk een lagere kans op MRSA-dragerschap dan varkens en vleeskalveren omdat bij hen niet zoveel antibiotica wordt gebruikt als in de varkens- en vleeskalverensector.

Opmerkingen

Tot op heden hoeven alleen in geval van varkenshouders of houders van vleeskalveren speciale maatregelen genomen te worden als zij opgenomen worden in het ziekenhuis (of andere zorginstelling) of de polikliniek bezoeken. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van MRSA bij andere dieren en daarom is (nog) niet bekend of het nodig is maatregelen te nemen.

Bronnen