Antwoord

Ja, er is sinds enige tijd sprake van een toenemend aantal gevallen waarin bij gezelschapsdieren en paarden dragerschap met MRSA wordt vastgesteld.

Opmerkingen

Tot op heden hoeven alleen bij ziekenhuisopname van varkenshouders of houders van vleeskalveren speciale maatregelen genomen te worden. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van MRSA bij andere dieren en daarom is (nog) niet bekend of het nodig is maatregelen te nemen.

Bronnen

Voorbeelden

Geen.