Antwoord

Ja. Uit onderzoeksresultaten die aan het licht kwamen in februari 2009 bleek dat 88% van de kalverhouderijen besmet is met MRSA. Eenderde van de kalverhouders heeft MRSA, en 8% van hun familie.

Opmerkingen

Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt, hebben een hoge kans op MRSA-dragerschap. Voorafgaand aan opname in het ziekenhuis moeten van hen daarom kweken worden afgenomen van neus, keel, perineum en eventuele wonden en andere huidafwijkingen. 

Indien blijkt dat ze inderdaad MRSA hebben, worden ze gedurende hun opname geisoleerd verpleegd, in elk geval tot ze geen MRSA meer hebben.

Bronnen

Voorbeelden