Antwoord

Soms blijkt dat iemand moeilijk van MRSA afkomt. Een van de oorzaken kan zijn dat huisdieren MRSA dragen en daardoor hun 'baasje' ook. De persoon raakt door zijn of haar huisdier telkens opnieuw besmet met MRSA waardoor hij of zij positief blijft.

Wanneer de behandelmiddelen (bijvoorbeeld Hibiscrub en Bactroban) niet aan lijken te slaan, dan wordt er vaak een brononderzoek ingesteld om te achterhalen waar de MRSA vandaan komt. Omdat huisdieren ook MRSA kunnen hebben, worden zij soms ook gekweekt. Indien blijkt dat de aanhoudende MRSA van het huisdier komt, ondergaat het huisdier een behandeling tegen MRSA.

Opmerkingen

Steeds meer gezelschapsdieren en paarden hebben MRSA. Tot op heden hoeven alleen bij personen  die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt, speciale maatregelen genomen te worden bij ziekenhuisopname. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van MRSA bij andere dieren en daarom is (nog) niet bekend of het nodig is maatregelen te nemen.

Bronnen