Antwoord

Niet direct. Ondanks het feit dat MRSA steeds meer voor lijkt te komen bij gezelschapsdieren, hebben dierenartsen geen verhoogde kans op MRSA bij het behandelen van deze dieren. Komen dierenartsen echter in aanraking met levende varkens of vleeskalveren, dan lopen zij wel een grote kans om MRSA op te lopen.

Opmerkingen

Personen die voor naast of buiten hun werk veel met andere dieren dan varkens of vleeskalveren omgaan gelden (nog) niet als risicopatiënt, hoewel MRSA zeker bij paarden en ook andere huisdieren kan voorkomen. Ten aanzien van hen hoeven dus geen speciale maatregelen te worden genomen wanneer zij worden opgenomen in het ziekenhuis.

Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt, hebben een hoge kans op MRSA-dragerschap. Bij opname moeten van hen direct kweken worden afgenomen van neus, keel, perineum en eventuele wonden en andere huidafwijkingen en dienen zij geïsoleerd verpleegd te worden met alle bijbehorende maatregelen, tot bekend is dat de kweekuitslagen negatief zijn.

Bronnen

Werkgroep InfectiePreventieRichtlijn MRSA, ziekenhuis. Revisiedatum: januari 2012.