Antwoord

MRSA komt inderdaad bij varkens voor. Via dieren kunnen mensen ook gekoloniseerd of geïnfecteerd raken met MRSA. Omdat MRSA steeds vaker bij dieren voorkomt, wordt MRSA een steeds groter probleem.

Opmerkingen

Uit een onderzoek van het Centrum Infectieziektebestrijding en de Voedsel en Waren Autoriteit is gebleken dat MRSA bij 40% van de varkens voorkomt. Ook is gebleken dat ongeveer 25% van de varkenshouders besmet is met MRSA. Tevens is uit recent onderzoek gebleken dat 17% van de vleeskalverenhouders MRSA-drager is. Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt, moeten daarom bij ziekenhuisopname preventief geïsoleerd verpleegd worden, totdat uit kweekuitslagen blijkt dat zij MRSA-negatief zijn.

Hoewel MRSA bij paarden en gezelschapsdieren ook voorkomt, heeft dit vooralsnog geen consequenties voor de omgeving en hoeven er in het ziekenhuis (nog) geen speciale maatregelen te worden genomen.

Voorbeelden