Antwoord

1725901Mogelijke overdracht van MRSA van het varken op de mens gebeurt door direct contact, via de huid.

Opmerkingen

Adequate hygiëne (handen wassen na diercontact) vermindert een eventueel risico aanzienlijk. Daarnaast is het aan te bevelen bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis altijd melding te maken van een eventuele beroepsmatige omgang met varkens of vleeskalveren.

Bronnen

Voorbeelden

Geen.