Antwoord

1725901Door de kleine aantallen varkens of kalveren is de kans op besmetting te verwaarlozen.

Opmerkingen

Op minicampings bij boeren is meestal sprake van kleinschalige veehouderij. Kampeerders hebben dan geen nauw contact met grote aantallen varkens of kalveren. De kans op besmetting met MRSA is dan te verwaarlozen. Over het algemeen is het verstandig om na contact met dieren op de boerderij de handen te wassen met water en zeep en daarna goed af te drogen.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist, arts-microbioloog, GGD-arts of huisarts!

Voorbeelden

Geen.