Antwoord

Een mond-neus-masker en een muts, en indien u niet in een bed ligt ook handschoenen. Ligt u in een bed, dan moet het bed zo kort mogelijk van tevoren worden verschoond en moet tijdens het vervoer het bed met een schoon laken worden afgedekt, zodat uw handen niet boven het laken uitkomen.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist, arts-microbioloog, GGD-arts of huisarts!


Opmerkingen

Als een MRSA-patiënt vervoerd moet worden voor onderzoek naar een andere afdeling binnen het ziekenhuis, dienen de volgende maatregelen genomen te worden:

  • Ontvangende afdeling tijdig op de hoogte brengen zodat daar de juiste maatregelen genomen kunnen worden in de onderzoeks/behandelkamer.
  • Patiënt wordt altijd per bed vervoerd.
  • Voorzie het bed van de patiënt zo kort mogelijk van te voren van schoon beddengoed.
  • De patiënt moet tijdens het vervoer een mond-neus-masker en muts dragen. Het bed moet met een schoon laken worden afgedekt.
  • Kies de kortste weg voor het vervoer, maar zorg dat zo min mogelijk over de klinische afdelingen wordt gelopen.
  • Vermijd oponthoud.
  • De verpleegkundige draagt tijdens het transport handschoenen, andere beschermende kleding is niet nodig.
  • Als de patiënt arriveert wordt hij/zij direct naar de klaargemaakte kamer gebracht.

Bronnen


Voorbeelden

  • Folder MRSA Erasmus MC waarin ook wordt aangegeven welke maatregelen t.a.v. de patiënt worden moeten genomen bij transport naar een andere afdeling.
.