Antwoord

  1. In het ziekenhuis zijn veel patiënten met een zwakke weerstand die gevaar lopen als een MRSA-patiënt niet geïsoleerd verpleegd wordt. In het verzorgingshuis of thuis niet.
  2. In het ziekenhuis is er zeer intensieve verpleging met veel (handen)contact tussen personeel en patiënt, waardoor de bacterie zich makkelijk kan verspreiden. In het verzorgingshuis of thuis niet.
  3. In het ziekenhuis worden veel antibiotica voorgeschreven aan patiënten. In een omgeving met veel antibiotica kan de MRSA-bacterie zich gemakkelijk verspreiden. In het verzorgingshuis of thuis is dit niet zo.

Als één van bovenstaande factoren ontbreekt, en dat is zo in de thuissituatie, bij het verzorgingstehuis of bij de huisarts, dan kan MRSA veel moeilijker overgedragen worden. Standaard hygiënemaatregelen volstaan dan, zodat MRSA niet meer van mens tot mens overgedragen wordt.


Opmerkingen

Hoewel tijdens het ziekenhuisverblijf speciale maatregelen tegen MRSA nodig zijn, hoeven buiten het ziekenhuis aanzienlijk minder beschermende maatregelen genomen te worden.

De ziekenhuismaatregelen voor MRSA moeten om de volgende drie redenen in het ziekenhuis wel genomen worden, maar daarbuiten niet:

Concentratie van patiënten

De continue aanwezigheid van veel patiënten met een zwakke weerstand (het afweersysteem komt niet meer in actie) die geopereerd zijn of aan de beademing liggen, zorgt ervoor dat MRSA zich weken- of maandenlang in het ziekenhuis kan verspreiden als er geen maatregelen worden genomen.

Regelmatig contact

Zeer intensieve verpleging waarbij honderden malen handencontact plaatsvindt tussen personeel en patiënten zorgt ervoor dat de bacterie zich snel kan verspreiden.

Antibioticagebruik

Een behoorlijk aantal ziekenhuispatiënten krijgt antibiotica. Antibiotica zijn geneesmiddelen die bacteriële infecties bestrijden. Echter, infectieveroorzakende bacteriën kunnen ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica, onder meer door veelvuldig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica. Het is daarom van belang dat in het ziekenhuis goed wordt nagedacht over het antibioticagebruik. Om resistentie tegen de nog beschikbare middelen tegen MRSA te voorkomen of in elk geval zo lang mogelijk uit te stellen, voert Nederland een streng antibioticabeleid. Antibiotica worden alleen als laatste behandelmogelijkheid ingezet.


Bronnen

  • Euregio MRSA-net Twente/Münsterland

Voorbeelden

.