Antwoord

Ja, dit is geen probleem als de andere zorginstelling of de huisarts of thuiszorg (bij ontslag naar huis) door de behandelende arts tijdig op de hoogte wordt gebracht. Welke maatregelen genomen moeten worden bij MRSA in de thuiszorg en MRSA in verpleeghuizen is te vinden op de website van de Werkgroep InfectiePreventie. Welke maatregelen genomen moeten worden bij MRSA in de openbare gezondheidszorg (kinderdagverblijf, school, etc) is te vinden op de website van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding.


Opmerkingen

Thuis moeten de volgende maatregelen genomen worden:

  • Volgen van de behandeling zoals de arts-microbioloog heeft voorgeschreven.
  • Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne:
    1. Bedek wonden en houd natte wonden bedekt met schoon, droog verband. Pus van geïnfecteerde wonden kan MRSA bevatten en daarom is het van belang de wond bedekt te houden en verspreiding naar uw huisgenoten en anderen zoveel mogelijk te voorkomen.
    2. Regelmatig handen wassen: Uzelf en uw huisgenoten moeten regelmatig handen wassen met warm water en zeep of een alcoholbevattende ontsmetter gebruiken, vooral na het wisselen van wondverband.
    3. Deel geen persoonlijke spullen zoals handdoeken, washandjes, scheermesjes en kleding die mogelijk in contact zijn geweest met de geïnfecteerde huid. Textiel dient heet gewassen te worden (60 graden) en het liefst gedroogd in een droger en niet aan de waslijn: Drogen in de wasdroger helpt de bacteriën te doden.
    4. Geef bij elk bezoek aan een arts of zorginstelling aan dat u MRSA-drager bent. Dan kunnen de juiste maatregelen worden genomen om verspreiding te voorkomen.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist, arts-microbioloog, GGD-arts of huisarts!


Bronnen


Voorbeelden

.